Sarkoidoza to uogólniona choroba ziarniniakowa, która ma nieznane przyczyny powstawania, a objawia się w klatce piersiowej powiększeniem węzłów chłonnych  wnęk oraz zmianami śródmiąższowymi płuc. Może mieć postać przewlekłą lub ostrą. Chorują na nią najczęściej osoby w wielu 20 – 40 lat.

Przyczyny sarkoidozy

Przyczyny sarkoidozy nie są do końca poznane. Wiadomo, że jest powstawanie może być związane z upośledzeniem czynności limfocytów T, a także ze wzmożoną aktywnością limfocytów B. W miejscach, gdzie dochodzi do aktywnego procesu chorobowego tworzą się nieserowaciejące ziarniniaki nie tylko z komórek nabłonkowych, ale również z limfocytów i wielojądrzastych komórek olbrzymich. Te komórki mają tendencję do włóknienia szklistego.

Czynniki ryzyka rozwoju sarkoidozy

Choroba ta najczęściej pojawia się u osób niepalących, a także w pewnych grupach zawodowych, czyli wśród:

 • pielęgniarek,
 • strażaków,
 • pracownikach transportu.

Objawy sarkoidozy

U 30% osób występują obawy ogólne, do których zalicza się:

 • osłabienie,
 • utratę masy ciała,
 • stany podgorączkowe,
 • bóle stawów.

Poza tym zmiany pozapłucne dotyczą przede wszystkim:

 • serca;
 • skóry;
 • oczu;
 • układu kostno – stawowego;
 • albo dotyczyć ośrodkowego układu nerwowego;
 • może przybrać postać zespołu Heerfordta (ślinianki, nerw twarzowy, błona naczyniowa oka);
 • albo dotyczyć wątroby lub śledziony.

Ponad to choroba może mieć ostry początek, czyli rumień guzowaty i zapalenie stawów u młodych osób z adenopatią śródpiersia (zespół Lofgrena), ale najczęściej bez zajęcia płuc.

Diagnoza sarkoidozy

W celu zdiagnozowania choroby można wykonać badania dodatkowe, takie jak:

 • RTG;
 • HRCT;
 • spirometrię, dyfuzję;
 • badanie podatności statycznej;
 • bronchofiberoskopię z biopsją;
 • biopsję przezoskrzelową pod kontrolą USG;
 • mediastinoskopię z pobraniem węzła;
 • EKG;
 • badanie okulistyczne w lampie szczelinowej;
 • badanie neurologiczne;
 • próbę tuberkulinową.

Wykonuje się również badania laboratoryjne, które mają małą swoistość, a obejmują stężenie w surowicy: ACE, wapnia, gammaglobulin.

Robi się RTG płuc, które wykazuje powiększone węzły chłonne i/lub zmiany śródmiąższowe (zacieniania; drobnoguzkowe, siateczkowe. Natomiast w HRCT widoczne są drobnoguzkowe zacienienia, które mają wyraźne granice wzdłuż pęczków skrzelowo – naczyniowych oraz naczyń chłonnych.

Można wyróżnić pięć radiologicznych okresów choroby:

 • stadium 0 – obraz prawidłowy,
 • stadium I – tylko adenopatia wnękowa,
 • stadium II – adenopatia wnękowa i zmiany śródmiąższowe płuc,
 • stadium III – tylko zmiany śródmiąższowe,
 • stadium IV – włóknienie płuc.

Podstawą do rozpoznania tej choroby jest obraz kliniczny, czyli zajęcie przynajmniej dwóch narządów oraz obraz radiologiczny w powiązaniu z badaniem histologicznym biopsji oskrzela, płuca lub węzła chłonnego (ziarniniak nieserowaciejący).

Różnicowanie sarkoidozy z innymi chorobami

Sarkoidozę należy różnicować z innymi chorobami, a przeważnie są to:

 • inne choroby węzłów chłonnych i inne choroby śródmiąższowe (np. LIP, krzemica, AZPP);
 • chłoniaki;
 • limfangitis carcinomatosa;
 • gruźlica i inne mikobakterozy;
 • grzybice;
 • inne ziarniniaki (np. Wegnera).

Powikłania po sarkoidozie

Sarkoidoza niesie za sobą powikłania, które zależą od postaci narządowej i obejmują:

 • jaskrę,
 • zaćmę,
 • niewydolność oddychania,
 • nadciśnienie płucne,
 • uszkodzenie OUN i oczu,
 • niewydolność serca,
 • nagłą śmierć,
 • kamicę moczową,
 • moczówkę prostą,
 • niedoczynność nadnerczy albo tarczycy.

Leczenie sarkoidozy

W sarkoidozie nie ma leczenia przyczynowego, ale można zastosować leczenie objawowe, gdzie podaje się prednizon przez 4 tygodnie, a potem w dawce podtrzymującej kontrolę objawów przez 6 – 24 miesiące.

W stadium I oraz zespole Lofgrena lek ten trzeba podawać tylko w przypadku istotnych zaburzeń czynności płuc. Natomiast w stadium II i III w przypadku progresji zmian radiologicznych oraz, gdy utrzymuje się kaszel, duszność i krwioplucie. W stadium IV leczenie będzie nieskuteczne.

Poza tym leczenie w postaciach, gdzie zostało zajęte serce, OUN, oczy i w razie hiperkalcemii.

Jeśli prodnizon nie przynosi żadnych efektów, to stosuje się metotreksat, azatioprynę i cyklofosfamid.

Mogą się również pojawić różne powikłania po leczeniu, a są to:

 • cukrzyca,
 • osteoporoza,
 • wrzód trawienny,
 • zespół Cushinga.

Natomiast w ciężkich przypadkach płucnych konieczne może być rozważenie przeszczepu płuc.

Zapobieganie sarkoidozie

Niestety nie są znane możliwości zapobiegania sarkoidozie.