Pandemia koronawirusa trwa nieprzerwanie od zeszłego roku. Dotychczas większość osób, które uległy zakażeniu SARS-CoV-2 łączyły się w warunkach domowej izolacji.  Oprócz standardowo stosowanych leków przy przeziębieniu, mogły liczyć  na telefoniczną konsultację z lekarzem pierwszego kontaktu. Z czasem okazało się jednak, że ozdrowieńcy potrzebują bardziej kompleksowej opieki i pomocy w dojściu do pełni sprawności. Dlatego coraz częściej słyszymy o rehabilitacji dla osób, które przybyły zakażenie koronawirusem. 


NFZ stworzył program rehabilitacji po zakażeniu SARS-Cov-2

W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na świadczenia rehabilitacyjne po przebytym zakażeniu koronawirusem, NFZ zdecydował się wdrożyć dedykowany program. Ma on ułatwić dostęp do rehabilitacji wszystkim tym, którzy takiej pomocy potrzebują ze względu na powikłania po zakażeniu. Najczęstsze problemy po koronawirusie to: 

  • utrzymujące się dusznosci, 
  • zmniejszenie wydolności organizmu, 
  • bóle mięśniowo-stawowe, 
  • zaburzenia natury psychicznej: depresja i stany lękowe. 

Oprócz leczenia w ramach rehabilitacji szpitalnej, możliwa będzie rehabilitacja bezpośrednio w gabinecie fizjoterapeuty lub nawet w warunkach domowych


Rehabilitacja u fizjoterapeuty po covid-19

Do fizjoterapeuty może zgłosić się ozdrowieniec najpóźniej do pół roku po przejściu zakażenia. Tutaj rehabilitacja skupia się przede wszystkim na problemach z oddychaniem i wydolnością płuc. Aby zakwalifikować się na tego typu rehabilitację, trzeba przejść  tzw. test nasilenia duszności. Ma on formę 5-cio stopniowej skali. Wynik od 1 w górę kwalifikuje ozdrowieńca do dalszego leczenia. 


Rehabilitacja po koronawirusie w warunkach domowych

Ta forma rehabilitacji jest dedykowana dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się. Mogą one liczyć na domowe wizyty fizjoterapeuty. Tu również wykonywane jest test skali duszności. Dodatkowo wykonywana jest ocena ogólnej sprawności w skali funkcjonalnej - do rehabilitacji kwalifikuje wynik między 3 a 9, a także ocena siły mięśniowej. Ostatnim wymogiem jest występowanie zespołu słabości po pobycie na intensywnej terapii w związku z zakażeniem SARS-CoV-2. 


Leczenie uzdrowiskowe po covid

W ramach rehabilitacji pocovidowej, można także liczyć na klasyczne leczenie uzdrowiskowe. W tym przypadku procedura jest taka sama, jak w odniesieniu do każdej innej rehabilitacji. Wy stanę jest skierowanie od lekarza, a następnie pozostaje już tylko oczekiwać na termin. NFZ współpracuje już z ponad 100 placówek, specjalizujących się w tego typu rehabilitacji. Alternatywnie można oczywiście skorzystać z rehabilitacji prywatnej z własnych środków. 


Pomoc dopasowana do potrzeb ozdrowieńca

W przypadku rehabilitacji w ramach poradni lub odbywającej się w warunkach domowych, jest ona podzielona na kilka etapów

  • wstępna diagnoza,  którą obejmuje wykonanie badań i prób, szczególnie tych oceniających  wydolność oddechową. W ramach poradni taka wizyta trwa do 50 minut, w  domu do 90 minut; 
  • terapia - standardowo  obejmuje ona 3 wizyty w tygodniu, ale w razie potrzeby może odbyć się  także wizytą dodatkowa. Standardowo obejmie ona ćwiczenia oddechowe,  wytrzymałościowe i interwałowe. Jeżeli stan pacjenta będzie tego  wymagał, dodatkowo także techniki odksztuszania, trening równowagi lub  trening neurologiczny; 
  • zakończenie terapii - powtarzane są testy z wstępnej diagnozy i na tej podstawie badany jest progres, czyli efekt końcowy wdrożonej rehabilitacji. 


Jak radzić sobie ze skutkami zakażenia po zakończeniu terapii?

W ramach rehabilitacji, pacjenci będą także uczestnikami dedykowanego programu edukacyjnego. Jego celem jest omówienie skutków zakażenie koronawirusem oraz co należy zrobić, aby jak najszybciej wrócić do pełnej sprawności.  Ćwiczenia nie powinny bowiem zakończyć się wraz z zakończeniem turnusu  rehabilitacyjnego. Ważne jest ich regularne powtarzanie w warunkach  domowych. Każdy pacjent otrzyma szczegółowy plan treningowy, dzięki  któremu będzie możliwe indywidualne dopasowanie skali intensywności  ćwiczeń. Są to głównie ćwiczenia oddechowe oraz pomagające przezwyciężyć duszności i zespół przewlekłego zmęczenia pocovidowego