Często zdarza się, że pacjenci, którzy mają wszczepiony rozrusznik serca, muszą również jednocześnie korzystać z aparatu słuchowego. Jest to zazwyczaj głównie spowodowane wiekiem, osoby starsze są znacznie bardziej narażone na wszelkiego rodzaju ubytki słuchu, co więcej, wiekowość jest jednym z powodów, przez które może do nich dochodzić. 

Starsi ludzie są również bardziej narażeni na to, że będą musieli korzystać z rozrusznika serca, co sprawia, że pytanie czy osoby z rozrusznikiem serca mogą korzystać z aparatu słuchowego? staje się dosyć popularne, wśród pacjentów borykających się jednocześnie z ubytkiem słuchu, jak i z problemami z sercem. Pacjentów zastanawia kwestia tego, czy na pewno będzie to dla nich bezpieczne. Więc jak to w takim razie jest naprawdę? Czy można mieć jednocześnie wszczepiony rozrusznik serca oraz urządzenie, które ma na celu poprawić komfort słyszalności człowieka?

Czym jest tak właściwie rozrusznik serca?

Rozrusznik serca jest urządzeniem, które wszczepia się pacjentowi pod skórę. Jego działanie można opisać jako coś, co wytwarza impulsy elektryczne, a następnie za pomocą elektrod, które przyczepione są do mięśni serca, stymuluje proces jego działania. Przede wszystkim ciągle monitoruje on aktywność elektryczną, które wytwarza serce, a wtedy, jeśli występują anomalie, dochodzi do przesyłania impulsów elektrycznych. 

Jeśli rozrusznik błędnie rozpozna sytuację, w której dochodzi do stymulacji serca, to może dojść do pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta, szczególnie niebezpieczne staje się to w momencie, w którym jego życie jest uzależnione od działania rozrusznika serca.

Rozrusznik serca a aparat słuchowy

Aparat słuchowy a rozrusznik serca

Jak to jest z tymi aparatami? Czy mogą one mieć wpływ na działanie rozrusznika serca? Pozornie odpowiedź wydaje się tutaj być dosyć prosta. Teoretycznie na to patrząc, aparat nie emituje w dużym stopniu promieniowania elektromagnetycznego, które mogłoby zakłócić pracę rozrusznika serca. Zadanie tego pytania jest jednak zupełnie uzasadnione, gdyż obecne aparaty bardzo często posiadają łączność bezprzewodową. 

W większości przypadków jest to jednak bluetooth, bądź też coś działającego na podobnej zasadzie. Sama odległość urządzenia od rozrusznika jest tu znacząca, widać po tym, że aparat ma naprawdę nieduży wpływ na rozrusznik. Koniec końców, można wywnioskować, że nie mają one na siebie dużego wpływu, jeśli przed wypuszczeniem na rynek sprzedaży, zostały dokładnie przebadane.

Aparaty słuchowe bezprzewodowe

Protetycy podczas wywiadu z reguły powinni zapytać każdego pacjenta o to, czy nie mają oni wszczepionego rozrusznika serca. Jeśli odpowiedź jest twierdząca, zazwyczaj wybiera się dla nich aparaty przewodowe, bądź umieszcza tak, aby odległość od rozrusznika nie przyniosła niepożądanych skutków. Przeprowadzone badania, pokazują na to, że istnieje naprawdę niewiele aparatów, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na rozruszniki serca. Najważniejszym jest, aby stosować się do wszystkich zaleceń producentów oraz zachowywać odpowiednią odległość obu obiektów od siebie, którą jest około 15 cm.